Користувацька угода з обробки персональних даних на веб-сайті Хімтех Ресурс

Загальні положення
1.1. Ця Угода з обробки персональних даних (надалі - "Угода") діє щодо всіх користувачів веб-сайту Хімтех Ресурс (надалі - "Сайт").
1.2. Компанія з розробки веб-сайтів Хімтех Ресурс (надалі - "Компанія") зобов'язується забезпечити захист персональних даних користувачів Сайту відповідно до чинного законодавства України.
Збір та використання персональних даних
2.1. Під персональними даними розуміються будь-які відомості, які можуть бути використані для ідентифікації користувача Сайту, включаючи, але не обмежуючись: ім'я, прізвище, електронна адреса, номер телефону, місце роботи, посада та інші відомості.
2.2. Компанія може збирати персональні дані користувача Сайту лише за добровільного надання таких даних користувачем.
2.3. Компанія може використовувати персональні дані користувача Сайту для забезпечення доступу до послуг Сайту, а також для зв'язку з користувачем у разі потреби.
Зберігання та захист персональних даних
3.1. Компанія зобов'язується зберігати персональні дані користувача Сайту в таємниці і не розкривати їх третім особам без згоди користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.2. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних користувача Сайту від несанкціонованого доступу, копіювання, поширення та інших видів незаконного використання.
Згода користувача
4.1. Користувач Сайту дає свою згоду на обробку своїх персональних даних Компанією шляхом прийняття цієї Угоди.
4.2. Користувач Сайту має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних в будь-який час шляхом направлення відповідного повідомлення Компанії.
Заключні положення
5.1. Компанія залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку.
5.2. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.